Henrik Fjørtoft

Om

Henrik Fjørtoft er ein fotograf som arbeider innan reklame, livsstil, portrett, mat og produkt. Han har brei erfaring frå arbeid i det kommersielle og redaksjonelle markedet både i Trondheim og elles rundt om i landet. Personlege prosjekt, som naturfoto og friluftsliv, er òg ein stor del av livet hans som fotograf.

Henrik er ein profesjonell fotograf som bur og arbeider i Trondheim. Han vart uteksaminert frå Norsk Fotofagskule våren 2014, etter fleire år ved høgare utdanning på universitetet og i arbeidslivet. Interessa for foto byrja med naturfotografering, men denne interessa auka raskt etter kvart som både kompetansen og visjonane vaks, og i dag konsentrerer han seg i hovudsak om arbeid med menneske, stader og situasjonar som inspirerer. Framfor alt vil han fortelje historier med bileta sine, og få andre menneske til å forstå meir av kven han er og kva han står for. Livet er ein prosess og Henrik vil alltid strebe etter å lære og utvikle seg gjennom erfaring og det å våge å gjere noko annleis. I åra som kjem vil han fokusere energien sin på å verte det mennesket han ønskjer å vere, ved å gjere det som gjer han lykkeleg, noko som inkluderer både reiser i inn- og utland, å arbeide med inspirerande menneske overalt i verda, og samtidig sikre seg ei fotografisk framtid i bransjen.

Henrik Fjørtoft

Kontor: Ormen Langes vei 12, 7041 Trondheim

Organisasjonsnummer: 912 171 981

Telefon: +47 997 48 029

E-post: henrikfjortoft@gmail.com

Kundar

Dei siste åra har eg arbeidd med store og små kundar over både heile Noreg og elles i verda. Blant desse finn du namn som NRK, IKEA, Bunnpris, NTNU, DnB, Felleskjøpet, Tobb, Overvik Utvikling, Visit Trondheim, Vatne Møbler, DeBank, VG, Morgenbladet, DeBank, Bennett Reklamebyrå, TV2, NORD, Adresseavisen, Rosenborg Ishockeyklubb, Arbeidstilsynet, Bouvet, Sector Alarm, Retro og Skogen.

Using Format