HENRIK FJØRTOFT

Eg er ein profesjonell fotograf som bur og arbeider i Trondheim. Eg vart uteksaminert frå Norsk Fotofagskule våren 2014, etter fleire år ved høgare utdanning på universitetet og med arbeid i helsevesenet. Interessa for foto byrja med naturfotografering, men denne interessa auka raskt etter kvart som både ferdigheitene og visjonane vaks, og i dag konsentrerer eg meg i hovudsak om arbeid mot menneske, stader og situasjonar som inspirerer og får meg til å tenke. Framfor alt vil eg fortelje historier med bileta mine, og få andre menneske til å forstå meir av kven eg er og kva eg står for. Livet er ein prosess og eg vil alltid strebe etter å lære og utvikle meg gjennom erfaring og det å våge å gjere noko annleis. I åra som kjem vil eg fokusere energien min på å verte det mennesket eg ønskjer å vere, ved å gjere det som gjer meg lykkeleg, noko som inkluderer både reiser i inn- og utland, å arbeide med inspirerande menneske overalt i verda, og samtidig sikre seg ei fotografisk framtid i bransjen.

KUNDAR

Dei siste åra har eg arbeidd med store og små kundar over både heile Noreg og elles i verda. Blant desse finn du namn som NRK, IKEA, Bunnpris, NTNU, DnB, Felleskjøpet, Tobb, Overvik Utvikling, Visit Trondheim, DeBank, VG, Morgenbladet, DeBank, Bennett Reklamebyrå, TV2, NORD - Nordisk Mat og Livsstil, Adresseavisen, Rosenborg Ishockeyklubb, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Bouvet, Mørck Design, Tommen Gram og Heim Bicycles.

PROFESJONELT ARBEID

Kommersiell fotograf som i all hovudsak arbeider innan reklame, livsstil, portrett, mat og produkt. Med lang erfaring som skribent for magasiner og aviser har òg fotojournalistikken vore eit viktig arbeidsområde dei siste åra. Personlege prosjekt, som naturfoto og arbeid med musikk, er også ein stor del av livet mitt som fotograf.

Using Format